Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022 – dofinansowanie szkoleń

Jeśli interesują Cię warsztaty lub szkolenia dla handlowców ale poszukujesz sposobu na dofinansowanie ich ze środków Unii Europejskiej (albo publicznych) to mam dla Ciebie dobrą wiadomość: możesz uzyskać nawet 100% zwrotu kosztu tego szkolenia (także noclegów i wyżywienia uczestników). Dofinansowanie odbywa się poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego środki dostępne są w każdym Urzędzie Pracy.

Jakie dofinansowanie można uzyskać z KFS w 2022?

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozdysponowało środki KFS 2022. Wartość dofinansowania na 1 uczestnika szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia tj. 19 995 zł (w marcu 2022 wynagrodzenie to wynosiło 6665,42 zł, zatem jego trzykrotność to około 20 tys. zł).

Jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie z KFS w 2022?

O dofinansowanie szkoleń mogą starać się pracodawcy tzn. przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej 1 osobę (nawet na 1/8 etatu, choć niektóre Urzędy Pracy przyjmują także wnioski przedsiębiorców, którzy mają pracowników na umowach zlecenie). Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika.

 • Firma, która zatrudnia do 10 osób może uzyskać 100% dofinansowania kosztów szkolenia;
 • Pozostałe firmy (większe) mogą uzyskać 80% dofinansowania kosztów szkolenia a 20% stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

W praktyce (patrz niżej) dofinansowanie uzyskają firmy z branży motoryzacyjnej oraz organizacji związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym (ZAZ, WTZ) oraz zatrudniające cudzoziemców.

Kto może dostać dofinansowanie na szkolenie z KFS?

W 2022 roku dofinansowenia z KFS może otrzymać szkolenie, które dotyczy:

 1. osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały dostosować swoją działalność
 2. osób powracających na rynek pracy po sprawowaniu opieki nad dzieckiem
 3. zawodów deficytowych w Twoim powiecie (możesz je sprawdzić na  https://barometrzawodow.pl)
 4. pracujących członków rodzin wielodzietnych
 5. pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz ZAZ, WTZ itp.
 6. zastosowania w firmach nowych technologii  i narzędzi pracy oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych.
 7. osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Dodatkowo to mogą być m.in.:

 1. pracodawcy zatrudniający cudzoziemców
 2. osoby (pracownicy) po 45 roku życia
 3. osoby (pracownicy) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Jak zdobyć pieniądze na szkolenie z KFS w 2022 roku?

Oto jak w uproszczeniu wygląda proces pozyskiwania tego dofinansowania:

 1. we wniosku złożonym w swoim Urzędzie Pracy zgłaszasz jakie szkolenie chcesz sfinansować z KFS – szkolenie może obejmować Ciebie jako pracodawcę albo pracowników – prawdopodobnie spełnisz 2 priorytety tj. związany z ograniczeniem działalności na skutek COVID-19 oraz opcja z deficytowymi zawodami (chcesz uzupełnić kwalifikacje pracowników w nowym, deficytowym zawodzie)
 2. po akceptacji wniosku przez UP podpisujesz umowę na podstawie której następuje rozliczenie kosztów szkolenia (zwrot kosztów),
 3. realizujemy szkolenie wg planu i terminu,
 4. rozliczamy się finansowo, a następnie Urząd Pracy zgodnie z umową zwraca Ci poniesione koszty.

Jeśli któreś ze szkoleń sprzedażowych jest dla Ciebie szczególnie interesujące i jego uczestnicy kwalifikują się do tego dofinansowania napisz do mnie maila. Ustalę z Tobą sposób postępowania, zakres szkolenia i odpowiednią metodykę a później pomogę Ci wypełnić wnioski do Urzędu Pracy o dofinansowanie z KFS.

Scroll to top