Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023 – dofinansowanie szkoleń

Jeśli interesują Cię warsztaty lub szkolenia dla handlowców ale poszukujesz sposobu na dofinansowanie ich ze środków Unii Europejskiej (albo publicznych) to mam dla Ciebie dobrą wiadomość: możesz uzyskać nawet 100% zwrotu kosztu tego szkolenia (także noclegów i wyżywienia uczestników). Dofinansowanie odbywa się poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego środki dostępne są w każdym Urzędzie Pracy.

Jakie dofinansowanie można uzyskać z KFS w 2023?

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozdysponowało środki KFS 2022. Wartość dofinansowania na 1 uczestnika szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia (w styczniu 2023 wynagrodzenie to wynosiło 6883,96 zł, zatem jego trzykrotność to około 20 tys. zł).

Jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie z KFS w 2023?

O dofinansowanie szkoleń mogą starać się pracodawcy tzn. przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej 1 osobę (nawet na 1/8 etatu, choć niektóre Urzędy Pracy przyjmują także wnioski przedsiębiorców, którzy mają pracowników na umowach zlecenie). Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika.

 • Firma, która zatrudnia do 10 osób może uzyskać 100% dofinansowania kosztów szkolenia;
 • Pozostałe firmy (większe) mogą uzyskać 80% dofinansowania kosztów szkolenia a 20% stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

W praktyce (patrz niżej) dofinansowanie uzyskają firmy zatrudniające cudzoziemców oraz wdrażające nowe procesy, technologie i narzędzia pracy.

Kto może dostać dofinansowanie na szkolenie z KFS?

W 2023 roku dofinansowenia z KFS może otrzymać szkolenie, które dotyczy:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób nowozatrudnionych (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Szczegóły opisane są w tym dokumencie na stronie ministerstwa. Są tam m.in. dodatkowe priorytety (np. kształcenie osób niepełnosprawnych, pracowników, z niepełnosprawnościami których zatrudnia Zakład Aktywności Zawodowej, spółdzielni socjalnych czy pracujących w szczególnych warunkach). Zachęcam do lektury tego dokumentu.

Jak zdobyć pieniądze na szkolenie z KFS w 2023 roku?

Oto jak w uproszczeniu wygląda proces pozyskiwania tego dofinansowania:

 1. we wniosku złożonym w swoim Urzędzie Pracy zgłaszasz jakie szkolenie chcesz sfinansować z KFS – szkolenie może obejmować Ciebie jako pracodawcę albo pracowników – prawdopodobnie spełnisz 2 priorytety tj. związany wdrażaniem nowych technologii oraz opcja z deficytowymi zawodami (chcesz uzupełnić kwalifikacje pracowników w nowym, deficytowym zawodzie)
 2. po akceptacji wniosku przez UP podpisujesz umowę na podstawie której następuje rozliczenie kosztów szkolenia (zwrot kosztów),
 3. realizujemy szkolenie wg planu i terminu,
 4. rozliczamy się finansowo, a następnie Urząd Pracy zgodnie z umową zwraca Ci poniesione koszty.

Jeśli któreś ze szkoleń sprzedażowych jest dla Ciebie szczególnie interesujące i jego uczestnicy kwalifikują się do tego dofinansowania napisz do mnie maila. Ustalę z Tobą sposób postępowania, zakres szkolenia i odpowiednią metodykę a później pomogę Ci wypełnić wnioski do Urzędu Pracy o dofinansowanie z KFS.

Scroll to top