Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2021 – dofinansowanie szkoleń

Jeśli interesują Cię warsztaty lub szkolenia dla handlowców ale poszukujesz sposobu na dofinansowanie ich ze środków Unii Europejskiej (albo publicznych) to mam dla Ciebie dobrą wiadomość: możesz uzyskać nawet 100% zwrotu kosztu tego szkolenia (także noclegów i wyżywienia uczestników). Dofinansowanie odbywa się poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którego środki dostępne są w każdym Urzędzie Pracy.

Jakie dofinansowanie można uzyskać z KFS w 2021?

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozdysponowało środki KFS 2021.

O dofinansowanie szkoleń mogą starać się pracodawcy tzn. przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej 1 osobę (nawet na 1/8 etatu, choć niektóre Urzędy Pracy przyjmują także wnioski przedsiębiorców, którzy mają pracowników na umowach zlecenie). Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika.

 • Firma, która zatrudnia do 10 osób może uzyskać 100% dofinansowania kosztów szkolenia;
 • Pozostałe firmy (większe) mogą uzyskać 80% dofinansowania kosztów szkolenia a 20% stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

Wartość dofinansowania na 1 uczestnika szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia co w praktyce oznacza kwotę około 16 000 zł rocznie.

Ważne jest, aby szkolenie dofinansowane z KFS dotyczyło:

 1. osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność
 2. pracowników medycznych i powiązanych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19
 3. zawodów deficytowych w Twoim powiecie (możesz je sprawdzić na  https://barometrzawodow.pl)
 4. zastosowania w firmach nowych technologii  i narzędzi pracy.
 5. osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dodatkowo to mogą być m.in. osoby:

 1. które wracają do pracy po sprawowaniu opieki nad dzieckiem
 2. nie posiadające świadectwa ukończenia szkoły lub matury.
 3. po 45 roku życia
 4. cudzoziemcy
 5. pracownicy ZAZ (zakładów aktywności zawodowej), WTZ (warsztatów terapii zajęciowej) i spółdzielni socjalnych i podobnych
 6. nabywających kompetencje cyfrowe.

Jak zdobyć pieniądze na szkolenie z KFS w 2021 roku?

Oto jak w uproszczeniu wygląda proces pozyskiwania tego dofinansowania:

 1. we wniosku złożonym w swoim Urzędzie Pracy zgłaszasz jakie szkolenie chcesz sfinansować z KFS – szkolenie może obejmować Ciebie jako pracodawcę albo pracowników – prawdopodobnie spełnisz 2 priorytety tj. związany z ograniczeniem działalności na skutek COVID-19 oraz opcja z deficytowymi zawodami (chcesz uzupełnić kwalifikacje pracowników w nowym, deficytowym zawodzie)
 2. po akceptacji wniosku przez UP podpisujesz umowę na podstawie której następuje rozliczenie kosztów szkolenia (zwrot kosztów),
 3. realizujemy szkolenie wg planu i terminu,
 4. rozliczamy się finansowo, a następnie Urząd Pracy zgodnie z umową zwraca Ci poniesione koszty.

Jeśli któreś ze szkoleń sprzedażowych jest dla Ciebie szczególnie interesujące i jego uczestnicy kwalifikują się do tego dofinansowania napisz do mnie maila. Ustalę z Tobą sposób postępowania, zakres szkolenia i odpowiednią metodykę a później pomogę Ci wypełnić wnioski do Urzędu Pracy o dofinansowanie z KFS.

Scroll to top