Wszystko na temat steve blank - blog o sprzedawaniu i sprzedaży
Temat steve blank

Podręcznik startupu – czyli jak sprawić, aby to klienci stworzyli Twoją firmę?

Podręcznik startupu

Wielu przedsiębiorców i sprzedawców, z którymi rozmawiam na szkoleniach albo podczas konsultacji, czy nawet piszę w korespondencji mailowej w pewnym momencie staje przed tym samym dylematem: jak na bardzo konkurencyjnym rynku sprzedawać podobne produkty klientom, którzy są bardzo wyedukowani i nielojalni? Jeśli przejrzysz komentarze, zauważysz że i tam tematy są w zasadzie trzy: klienci, sprzedaż i firma ze swoimi produktami. Okazuje się, że wszystkie problemy (no, może poza wirusami w